K I L I M A N J A R O

                                                              „Koruna Afriky“
                                                  Nejvyšší hora Afriky
                                                  Jeden z největších vulkánů světa
                                                  Nejvyšší samostatně stojící hora na světě

Antilopy
Ptactvo
Buvoli
Kočkovité šelmy
Psovité šelmy
Sloni
Žirafy
Hroši
Nosorožci
Opice
Prasata
Zebry
Krokodýli

 

  MAPA OBLASTI

Pojeďte s námi!
Máme několikaleté zkušenosti s vypravováním vlastních zájezdů i organizováním zájezdů na zakázku.

 

KILIMANJARO

Z A N Z I B A R 

Slávek Suldovský - Zanzibar - na kus řeči u sousedky ">Sledovat historii Zanzibaru je jako číst si kapitoly Pohádek tisíce a jedné noci, evokujících exotické představy. Zanzibar je znám hlavně jako ostrov koření. Někoho vábí nádherné pobřeží, někdo přijíždí za obchodem a jiný zde hledá idylický domov. Sumerové, Asyřané, Egypťané, Féničané, Indové, Číňané, Peršané, Portugalci, Ománští Arabové, Němci a Angličané - ti všichni zde alespoň nějaký čas v minulosti pobývali.
 
">Zanzibar měří 1658 km2 a má přibližně 170 000 obyvatel. Asi 75% patří k různým černošským kmenům, potomkům afrických otroků přivlečených z vnitrozemí kontinentu. Z neafrických národností tu jsou zejména původně vládnoucí Arabové, přestože jejich podíl je pouhých 17%, dále Indové, Peršané, Číňané a Evropané. Toto rozdělení obyvatelstva na jednotlivé rasy a národnosti však neodpovídá v mnoha případech skutečnosti. V minulých století totiž došlo ke značnému míšení obyvatelstva a dnes ani nejpovolanější antropologové nemohou podat hodnověrné důkazy rasové klasifikace. Jedinou rasou, která si zachovala svůj původní svéráz, jsou patrně Indové. Většina obyvatel Zanzibaru vyznává islám, menší část se hlásí ke křesťanství - katolickému i protestantskému.
 
Zanzibar je největším korálovým ostrovem u východního pobřeží Afriky. Západní část s nízkými obdělávanými pahorkatinami a malými říčkami se geograficky značně liší od východní části krasového rázu s dolinami, jeskyněmi a ponornými říčkami. Nejvyšší místo Masingi dosahuje 135 m. Původně pokrývaly velkou část ostrova husté tropické lesy, které nahradily plantáže pro pěstování vývozních kultur. Dnes pokrývají lesy pouze jedno procento celkové rozlohy. Tropické podnebí je horké a dusné s vysokou vlhkostí.
Slávek Suldovský - Korálový útes z lodi 
Již před dvěma tisíciletími připlouvaly k ostrovu lodě se zbožím, které se dopravovalo dále na africkou pevninu. Zde se křižovaly cesty, spojující daleké země, jež svedly dohromady řecké kupce s arabskými, čínskými a indickými.
Když sem v prvním století našeho letopočtu přišli Řekové, našli tu staré arabské osady, udržující čilé styky s jižní Arábií. Šíření islámu vedlo v 8. až 10. století k zesílení arabského vlivu, jemuž zcela podlehlo původní obyvatelstvo - černošské bantuské kmeny.
 
Ve středověku byl ostrov pro svou zeměpisnou polohu důležitým obchodním střediskem v Indickém oceánu a současně cílem vpádu mnohých dobyvatelů. Portugalci, kteří sem pronikali od počátku 16. století, zde postupně dobývali četná prosperující arabská města a v roce 1503 byl celý ostrov již pevně v jejich rukou. Černošské obyvatelstvo však využívalo trvalých sporů mezi Portugalci a Holanďany a s pomocí maskatského sultána v roce 1698 osvobodilo celý ostrov. Sultán poslal do země guvernéra, ale správa vnitřních věcí ostrova zůstala v rukou domorodého vládce.
Počátkem 19. století (v roce 1832) maskatský sultán Sejjid Said přemístil sultánský dvůr na Zanzibar, což však znamenalo plné podřízení ostrova jeho vládě. Pod vládou Ománských Arabů a také díky počátku pěstování hřebíčku (1818) se ostrov těšil nebývalému rozkvětu. V polovině století byl již ostrov největším světovým producentem hřebíčku a město Zanzibar největším dodavatelem otroků na východním pobřeží. Zanzibarský trh s otroky opouštělo každoročně kolem 50000 otroků přiváděných z okolí jezera Tanganika. Výsledkem toho bylo, že Zanzibar se stal nejdůležitějším městem východoafrického pobřeží. Ostatní města na to doplácela a většina obchodu se jim vyhýbala.
Jaroslav Lhota - Rybářské čluny na pobřeží Indického oceánu
To se ale změnilo koncem století po ustavení evropského protektorátu a stavbou železnice na trase Mombasa - Kampala. Arabové však na ostrově vládli i pod britským protektorátem až do roku 1963, kdy byla vyhlášena nezávislost.
 
Vliv různých kultur po mnoho století zanechal nesmazatelné stopy ve starém Kamenném Městě, jednom z nejfantastičtějších míst na východním pobřeží. Je to labyrint úzkých, kroutících se uliček s domy natřenými vápnem, s převislými balkóny a vyřezávanými, mosazí pobitými dveřmi. Bohužel mnoho z těchto dveří nenávratně zmizelo v minulých letech. Najdeme zde nekonečné množství podivných malých obchůdků, bazarů, mešit, dva původně sultánské paláce, dvě obrovské katedrály, koloniální sídla, veřejné lázně zbudované v perském stylu a bizardní sbírku zahraničních konsulátů.
 
Mimo město se nachází množství ruin starých paláců a jiných památek, nádherné perské lázně a palmami lemované mořské pláže s čistou teplou vodou vybízející ke koupání a šnorchlování.

Beit-el-Ajaib
Jedna z nejpřednějších staveb ve starém Kamenném Městě zvaná též "Dům zázraků". Jedna z nejrozsáhlejších staveb na Zanzibaru byla postavena v roce 1883 sultánem Burghashem. Je to elegantní čtyřdílná stavba obklopená širokými verandami. Sultánův nástupce stavbu opustil již v roce 1911 a tak zůstává dnes jen jako sídlo politické strany CCM.
 
Pevnost
Přímo naproti Beit-el-Ajaib leží "arabská" masivní pevnost s baštami, původně stavěná Portugalci kolem roku 1700. Uvnitř je krásná umělecká galerie.
 
Perské lázně
Stojí za to navštívit tyto lázně postavené sultánem Barghashem jako veřejné lázně v letech 1870 - 1888. Sloužily do roku 1920, nyní jsou chráněnou kulturní památkou.
 
Národní muzeum

V prostoru dvou budov, které tvoří Národní muzeum, můžete vidět přehled historie ostrova od nejstarších dob až k nezávislosti. Mimo jiné obsahuje i Livingstonovy zápisky, předměty z období Ománských sultánů a z doby Britské koloniální nadvlády. Nacházejí se zde bubny užívané sultány, neocenitelné litografické sbírky, mapy a fotografie datované do 19. století, známky a mince, přírodovědecké sbírky motýlů, ryb, malých savců a mušlí. Venku je pavilón se dvěma obřími želvami.
 
Livingstonův dům

Za Kamenným Městem na severovýchod u Malawi Road leží dům, který byl základnou pro Livingstonovu poslední misionářskou a objevitelskou cestu. Dnes je zde hlavní informační turistické centrum.

další  

 
Stránky provozuje CK Adventura, admin@adventura.cz
© Adventura 2006