K I L I M A N J A R O

                                                              „Koruna Afriky“
                                                  Nejvyšší hora Afriky
                                                  Jeden z největších vulkánů světa
                                                  Nejvyšší samostatně stojící hora na světě

Antilopy
Ptactvo
Buvoli
Kočkovité šelmy
Psovité šelmy
Sloni
Žirafy
Hroši
Nosorožci
Opice
Prasata
Zebry
Krokodýli

 

  MAPA OBLASTI

Pojeďte s námi!
Máme několikaleté zkušenosti s vypravováním vlastních zájezdů i organizováním zájezdů na zakázku.

 

KILIMANJARO

Národní parky východní Afriky  -  K E Ň A 

Amboseli National Park
V NP Amboseli
Druhý nejznámější místo po Národní rezervaci Masai Mara. Hraničí s Národní rezervací Mt. Kilimanjaro > a to je především důvod, proč je Amboseli tolik oblíbeným Národním parkem. Byl založen roku 1974. Jeho rozloha dosahuje 392 km2, patří tedy spíše mezi menší parky. Je domovem Masajských domorodců stejně jako Národní rezervace Masai Mara.
V západní oblasti se nachází jezero Amboseli, které je po většinu roku vyschlé. Voda v něm bývá pouze v období dešťů. Podnebí je celkově mnohem sušší na rozdíl od jiných parků.
Hojnými obyvateli suché rezervace jsou sloni, buvoli a Masajské žirafy. Zbytková populace černých nosorožců. Velká stáda gazel, pakoňů a zeber doplňují druhovou skladbu zvěře. Méně početně je zastoupena skupina kočkovitých šelem - gepardů, cibetek, leopardů, lvů a hyen. To vše s výjimečným pozadím Kilimandžára na jižní hranici parku. Pořádají se v něm prohlídky autem za účasti místních průvodců. V NP Amboseli
 
Tsavo National Park
Národní park byl založen roku 1948 na jihu Keni, jako druhý keňský Národní park po Národním parku Nairobi. Téhož roku zde začal rozvíjet i turistický ruch.
Jeho rozloha činí 20 821 km2 a řadí se mezi největší nejen v Keni, ale i na světě. Síť cest v něm měří 2000 km a není proto divu, že každá křižovatka je doplněna pečlivě udržovaným kamenným rozcestníkem. NP Tsavo je rozdělen hlavní silnicí se železnicí - vedoucí z Mombasy do Nairobi - na dvě části - Západní Tsavo (8 500 km2) a Východní Tsavo (11 000 km2). Každá část v sobě zahrnuje další menší parky a rezervace.

V NP Tsavo V západní části je hornatý sopečný povrch (až 2 500 m n. m.). " Nachází se zde jedna z mnoha přírodních pozoruhodností parku - prameny Mzima. Vody z tajících sněhů Kilimandžára, proudící nějakých 70 kilometrů podzemními cestami pod stepí Amboseli a buší Tsava, než se tady znenadání vynoří v podobě široké řeky, jež se vlévá do řeky Tsavo tekoucí až do Indického oceánu. Kromě toho stačí zásobovat celou půlmiliónovou Mombasu přírodně filtrovanou vodou, odváděnou 250 km dlouhým potrubím. Vydatnost pramenů je neuvěřitelná - více než 240 miliónů litrů denně. Kolem pramenů vybujely nad porosty papyru palmy a akácie skýtající příjemný stín před žárem tropického slunce. Celou oázu obchází dlážděný chodník a odkrývá její další tajemství. Vody v prameništi Mzima jsou útočištěm hrochů, krokodýlů, ještěrů a řady ryb, do nichž lze nahlédnout z podvodní prosklené pozorovatelny. Černý průvodce třímá po celou dobu prohlídky pušku. Oni totiž ani lvi nemusejí tímto místem pohrdnout! Co naplat - Afrika je pořád ještě Afrikou."
V NP Tsavo Na východě se nachází náhorní rovina Yatta se stromovými savanami. Trnitými keři prorostlá pláň je protkána obrovitými lahvovitými stromy, baobaby. Suchá buš hoří velice rychle, a tak zvěř netrpělivě čeká na příchod deště. Pak dochází k přírodnímu zázraku, kdy buš zazáří bílými a růžovými květy a sytě zelenou trávou. Východní část parku je mnohem méně navštěvována turisty.
V Tsavo žije prakticky celá "sestava" divoké zvěře východní Afriky. Byla zde největší sloní populace, která je dnes takměř vydrancována pytláky. Pytláctví zde bylo potlačeno až roku 1991. Dnes tu však lze spatřit mimo slonů také nosorožce černé, hrochy, krokodýly, lvy, buvoly, antilopy a jiná zvířata. Daří se zde převážně akáciím, baobabům a pryšcům.
 
Nairobi National Park
Nairobi
Nejlépe dosažitelný park, jen pár kilometrů od centra Nairobi. Už při příletu do Nairobi lze z letadla spatřit spoustu druhů zde žijících zvířat. NP Nairobi je nejstarší a taktéž nejmenší park, založen roku 1946.
Pořádají se zde pouze prohlídky autem a to nejvíce v obdobích sucha. Pěší prohlídky jsou zde zakázány. Všude kolem pobíhají gazely, lvi, zebry, buvoli, leopardi, nosorožci a jiná zvířata. Výjimkou jsou sloni, které zde těžko spatříte. Jaroslav Lhota - Masajové v busu
   
Masai Mara National Reservation
Nejznámější keňská Národní rezervace a především země Masajů. Snad každý, kdo navštíví Keňu, zavítá i sem. A to především díky fauně. Rezervace je rozdělena do dvou částí, celková rozloha činí 320 km2. Většinu území zaujímají travnaté plochy a akácie. Rezervace je velmi dobře zavlažována díky řekám, které se tu navzájem prolínají.
Žijí zde lvi, které lze velmi často spatřit při lovu. Jsou zde k vidění masová putování slonů, buvolů, hrochů a zeber. Dále také Thomsonovy a Grantovy gazely nebo impaly, Masajské žirafy, hyeny skvrnité a šakali. Naopak těžké je spatřit leopardy nebo gepardy.
  
Hell´s Gate National Park
Nachází se v oblasti Velké příkopové propadliny a je jedním ze dvou parků v Keni, kde jsou povoleny pěší prohlídky (další je Saiwa Swamp NP). Největší atrakcí je propast Hell´s Gate, která je domovem pro široké spektrum ptactva a zvířeny. Můžete tu spatřit zebry, Thomsonovu gazelu, antilopy a příležitostně dokonce geparda nebo i leoparda. Výjimečně se tu lze setkat i s pštrosy.
Dalším zajímavým místem je Fischerova věž, 25 metrů vysoký sloup vulkanického původu, který byl pojmenován v roce 1833 po německém badateli Fischerovi. Ten byl požádán Hamburskou zeměpisnou společností, aby našel cestu z Mombasy až k jezeru Victoria, díky nepřátelským Masajům se však nedostal dále než právě k tomuto místu.
 
Lake Nakuru National Park
Park byl založen v roce 1961 a od té doby byl rozšířen až do úctyhodných 200 km2. Jako u většiny jezer v oblasti Velké příkopové propadliny jde o mělké sodné jezero. Toto jezero je někdy také nazýváno "ornitologickým rájem" díky obrovským hejnům plameňáků, které tu můžete spatřit téměř po celý rok kromě několika málo suchých období, kdy se velká hejna stěhují na jezero Bogoria nebo dále na jih na Magadi a Natron, kde jsou zásoby vody větší.
Jezero je velice mělké a jeho hladina ročně kolísá v rozmezí až čtyřech metrů. V 50. letech bylo toto sodné jezero dokonce kompletně vysušeno a oblaka sodného prachu se staly velkým problémem pro okolní obyvatelstvo. Dokonce i teď v období sucha lze spatřit malá "sodná" tornáda podél pobřeží.
Protože v parku jsou i velké plochy lesů, trav a skalnatých útesů, fauna i flóra je zde velice rozmanitá. Setkáte se s buvoly, divokými prasaty, Thompsonovou gazelou nebo i leopardem. Na severní straně jezera dokonce žije i malé stádo hrochů.
 
Aberdare National park
Tento park v centrální vysočině vymezuje 2 různá prostředí : rašeliniště a vysoké lesy 60 km dlouhé plošiny Kinangop a Salient na východě, kde lesy klesají k Nyeri. Tento park se jen zřídka kdy objevuje v itinerářích cestovních kanceláří a ještě méně často je pak navštěvován individuálními turisty. Hlavními důvody jsou především počasí a nutnost použití automobilu 4x4. Příchod deště je neočekávatelný a jde o opravdové lijáky. Silnice se stávají klouzačkou plnou bahna a park je z tohoto důvodu během období dešťů uzavřen. Další nevýhodou je vysoká hustota lesa, díky které lze jen se štěstím spatřit jeho zvířecí obyvatele.
V období sucha je možné se procházet po vřesovištích mezi hlavními vrcholky. Park nabízí množství druhů fauny a flory, které najdete snad jenom na Mt. Kenya. Největší atrakcí parku jsou určitě dramatické vodopády Gura, které padají z výšky 300 metrů do hustého lesa. Dále můžete navštívit vodopády Chania a Karura.
 
Saiwa Swamp National Park
Tento malý park na sever od Kitale je opravdovým zážitkem. Území močálů je domovem pro vzácnou antilopu Sitatunga a tento park byl založen především pro ochranu tohoto druhu antilopy. Sitatunga je však spíše iluzí, protože ji lze spatřit pouze s dalekohledem a velkou dávkou trpělivosti. Dalším zajímavým zástupcem fauny je černobílá opice, která žije v korunách vysokých stromů a lze ji spatřit především při pohybu, kdy ji prozradí její "čepice" bílých vlasů. Park je výjimečný tím, že je přístupný pouze pro pěší, je zde vybudováno mnoho značených stezek.
 
Rezervace Samburu, Buffalo Springs, Shaba
Na sever od Isiola, podél břehů řeky Ewaso Ngiro, se rozprostírají tyto 3 národní rezervace o celkové rozloze 300 km2. Na té se nachází především křovinaté pouště a otevřené savany. Krajina Shaya je více kopcovitá a s prameny. Řeka je naprosto nezbytnou součástí všech 3 parků. Můžete zde spatřit speciální druhy jako např. zebru Grévyho, somálského pštrosa, antilopu Wallerovu a žirafu mřížkovanou. Zblízka také určitě uvidíte slony, žirafy a malé druhy gazel, bohužel již nezahlédnete nosorožce, kteří byli před lety vyhubeni. Shaba nenabízí tolik divoké zvěře, ale můžete si užít majestátní krajinu a možná zahlédnete i kudu velkého, přímorožce, nebo gepardy, leopardy a lvy. Na mnoha místech podél řeky Ewasi Ngiro je možné se zúčastnit krmení krokodýlů.
Ačkoli není obtížné se po parku pohybovat, cesty dále od hlavních silnic nejsou upravovány a některé jsou pouze sjízdné auty 4x4. Značení cest je minimální.
 
Jezero Naivasha
Jezero Naivasha je jedním ze saldkovodních jezer ve Velké příkopové propadlině, jehož ekosystém je odlišný od ostatních. Je domovem pro mnoho druhů ptáků a je jedním z center ochrany přírody v Keni. Počátkem roku 1890 jezero téměř vyschlo, ale v následujících 20 letech hladina stoupla o neuvěřitelných 15 metrů a zatopila mnohem větší území než dnes. Nyní má plochu 170 km2. Mezi lety 1937 a 1950 sloužilo dokonce jako letiště pro Nairobi ! Od doby, kdy jezero začalo být využívano na zavlažování, se v přilehlých oblastech začaly pěstovat květiny, ovoce, zelenina a dobytek pro domácí spotřebu i pro export. Dokonce se pěstuje i víno na vinicích na východním pobřeží. Oblast jezera ovládl trh s květinami, které zde brzo ráno utržené si můžete zakoupit ten samý den v Nizozemí. Neuvěřitelné ! Avšak i tento úspěch má své záporné stránky, jelikož vede ke zvýšenémů používaní umělých hnojiv, což se ale již začíná omezovat, aby se uchovala biologická rozmanitost jezera.

další  

 
Stránky provozuje CK Adventura, admin@adventura.cz
© Adventura 2006