K I L I M A N J A R O

                                                              „Koruna Afriky“
                                                  Nejvyšší hora Afriky
                                                  Jeden z největších vulkánů světa
                                                  Nejvyšší samostatně stojící hora na světě

Antilopy
Ptactvo
Buvoli
Kočkovité šelmy
Psovité šelmy
Sloni
Žirafy
Hroši
Nosorožci
Opice
Prasata
Zebry
Krokodýli

 

  MAPA OBLASTI

Pojeďte s námi!
Máme několikaleté zkušenosti s vypravováním vlastních zájezdů i organizováním zájezdů na zakázku.

 

KILIMANJARO

R W E N Z O R I   M O U N T A I N S 

Rwenzori Mountains, pohoří které se často také přezdívá jako "Měsíční hory" , leží na hranici Ugandy a Konga (bývalého Zairu). Představuje předěl mezi vysoko položenými savanami východní Afriky a hustými lesy na západě. Narozdíl od ostatních hor v oblasti nejsou Rwenzori Mountains vulkanického původu, vznikly vrásněním během formování západního cípu Velké příkopové propadliny (Great Rift Valley). Jedná se o pohoří pokrývající rozsáhlé území, se šesti hlavními masívy, z nichž každý má několik vrcholků - vesměs pokrytých sněhem a ledem. Nejvyšší horou Rwenzori Mountains a zároveň třetí nejvyšší horou v Africe je Mt. Stanley s vrcholem Margherita Peak 5109 m.Přestože lidé místního kmene Bakonjo loví ve zdejších lesích již po staletí, první evropští cestovatelé neměli o existenci tohoto pohoří ani potuchy. Hlavním důvodem bylo téměř stálé zahalení Rwenzori Mountains v mlze a hustých mracích. Pravděpodobně prvním Evropanem, který Rwenzori Mountains spatřil, byl Henry Stanley v 70. letech 19. stol. Tato oblast byla však zmapována později, až po roce 1906 Luigi di Savoiem (známým více jako vévoda z Abruzzi). Samotný název "Rwenzori" je zkomoleninou několika místních názvů - např. "Rwenjura" a "Rwenzururu", což v jazycích Bakonjo a Batoro znamená "Děšťové kopce".


Pohoří Rwenzori Mountains je oválného tvaru, cca 100 km dlouhé a 40 km široké. Hlavními masivy (s nejvyššími vrcholy) jsou Mt. Stanley (Margherita Peak, 5109 m), Mt. Speke (Vittorio Emanuele, 4890 m), Mt. Baker (Edward, 4843 m), Emin (Umberto, 4798 m), Gesi (Iolanda, 4715 m) a Mt. Luigi di Savoia (Sella, 4627 m).

Hranice mezi státy Uganda a Kongo (Zair) vede nejvýše položenou částí Rwenzori Mountains. Avšak díky tomu, že západní strana je o mnoho strmější, jen přibližně 1/5 pohoří leží na území Konga (Zairu). Všechny hlavní vrcholky se nacházejí na území Ugandy. Roku 1994 bylo Rwenzori Mountains vyhlášeno přírodní památkou UNESCO.

Jedním z nejvýraznějších rysů tohoto pohoří je jeho vegetace, přestože je velmi blízká vegetaci jiných východoafrických pohoří. Nižší polohy jsou hustěji zalesněny a v nadmořské výšce cca od 3500 m se vyskytují obří lobélie a starčeky. Pohoří je domovem pro modré opice, vzácné ptačí druhy aj. Příčinou bujné vegetace je velmi vlhké místní klima, dokonce ani v obdobích sucha nejsou deště a husté mlhy výjimkou.

Až na dvě, je většina trekových tras zarostlých a jen zřídka používaných. Dva hlavní treky vedou podél řek Bujuku a Mubuku na východní straně pohoří, a skýtají příležitost trasy samým srdcem masivu. Pro zdolání nejvyšších vrcholků je nutné počítat s chůzí po příkrých ledových a zasněžených plochách, a vybavit se proto lany, sekyrou a mačkami, stejně jako dostatečnými znalostmi. Pro turisty běžně přístupnou nejvyšší horou je Elena Hunt (4540 m).

Okruh Bujuku - Mubuku je velmi obtížný, pěšiny jsou často bahnité až močálovité, běžně se můžete až po kolena brodit v bahně, překážkou může být rovněž hustá lesní vegetace. Tento trek vyžaduje minimálně 7 dní a 6 nocí, přičemž je nutné počítat se dny navíc, pokud plánujete odbočit do některého z četných údolí nebo zdolat některý průsmyk. Důležitá je rovněž aklimatizace, kterou ale podporuje rozmístění chat.
Bez pomoci průvodců a nosičů je možné zvládnout až 3-denní treky, pro delší treky je možné si průvodce a nosiče najmout od místní organizace RMS (Rwenzori Mountaineering Service), která rovněž spravuje většinu horských chat. Průvodci patří k těm nejpřátelštějším lidem, které je možné v Africe potkat. Znají dokonale místní terén, ve kterém je kvůli častým mlhám obtížné se správně orientovat. V ceně za tyto služby by mělo být zahrnuto také dřevěné uhlí - otevřené ohně nejsou v parku povoleny! Pro zdolání nejvyšších vrcholků je možné najmout i zkušené horské vůdce.

další  

 
Stránky provozuje CK Adventura, admin@adventura.cz
© Adventura 2006