K I L I M A N J A R O

                                                              „Koruna Afriky“
                                                  Nejvyšší hora Afriky
                                                  Jeden z největších vulkánů světa
                                                  Nejvyšší samostatně stojící hora na světě

Antilopy
Ptactvo
Buvoli
Kočkovité šelmy
Psovité šelmy
Sloni
Žirafy
Hroši
Nosorožci
Opice
Prasata
Zebry
Krokodýli

 

  MAPA OBLASTI

Pojeďte s námi!
Máme několikaleté zkušenosti s vypravováním vlastních zájezdů i organizováním zájezdů na zakázku.

 

KILIMANJARO

M O U N T   E L G O N 

Mount Elgon (4321 m) leží přímo na hranici mezi Keňou a Ugandou, je druhou nejvyšší horou obou států a zároveň pátou ve východní Africe. Celé pohoří Elgon je jedním z nejvyšších ve východní Africe a tudíž vynikajícím místem pro treking. Bývá však návštěvníky tohoto regionu často přehlíženo. Jedním z důvodů byla hrozivá politická situace v Ugandě a také umístění na hranici, které vyžaduje jisté celní formality.

Jako většina východoafrických hor je i Mt. Elgon sopečného původu. Má velice široký základ, díky němuž se geologové domnívají, že tato hora bývala kdysi vyšší než Mt. Kenya a dokonce i Kilimandžáro. Na vrcholku leží obrovský kráter, obklopený několika oddělenými vrcholky.

Jméno hory vzniklo zkomolením místního názvu "Oldoinyo Ilgoon", což v jazyce Masajů znamená "Vzdorující hora". Lidé žijící v jeskyních na zalesněných východních svazích do poloviny 20. století byly nazývány Elgony a byli vzdálenými příbuznými masajů. Na západních svazích žili příbuzní kmene Bantu, kteří pojmenovali dva nejvyšší vrcholky „Matka" a "Otec“, v jejich jazyce "Wagagai" a "Bamasaba".

V současnosti se celá hora nazývá Mt. Elgon jak na keňské, tak i na ugandské straně. Nejvyšším vrcholkem je Wagagai se 4321 metry. Vrcholek Bamasaba se obecně nazývá Jacksonovým podle prvního Evropana, který v roce 1890 dorazil k okraji kráteru.

V 70. a 80. letech byla ugandská strana hory jenom velice zřídka navštěvována turisty. V oblasti působilo pouze několik pytláckých skupin a celá oblast byla nazývána "oblastí banditů". V roce 1986 skončila občanská válka a do Ugandy přicházelo velké množství mezinárodní pomoci, jedním z nich byl projekt zaměřený na Mt. Elgon a v roce 1992 byla dřívější lesní rezervace změněna na lesní park, což je vlastně statut podobný národnímu parku, ale poskytující ještě vyšší ochranu. Park je díky turistickým návštěvám zdrojem dostatečného množství pracovních míst, a proto má ugandská vláda snahu park neustále rozšiřovat a zvyšovat jeho atraktivitu.

Pohoří Elgon je téměř pravidelný kruh. Severní, východní a jižní strany se svažují postupně, západní strana je příkřejší. Na západní straně se také nachází nejvyšší vrchol Mt. Elgonu - Wagagai 4321 m, snadno dosažitelný hlavní výstupovou cestou. Na severu je Jacksonův vrcholek a na jihovýchodě leží další vrcholek s názvem Little Wagagai. Dále na východ ještě Lower Elgon Peak. Hlavní výstupová cesta je nazývána Sasa, což by obyvatelé Keni přeložili jako "Ahoj, jak se máš". Výstup trvá minimálně 4 dny.
Celý masiv se dá přejít. Zvolí-li se za výstupovou cestu Sasa Route od západu a sejde-li se cestou Piswa Rout k severu, je to pokládáno za nejvhodnější variantu. Pobyt na hoře se dá snadno natáhnout o několik dnů, ty pak věnovat např. treku kolem kráteru nebo návštěvě horkých pramenů.

Ačkoliv výstup by neměl působit žádné větší problémy, nevyplácí se spěchat. Nevýhodou Mt. Elgon je její velikost a divokost. Dokonce i zavedené cesty je někdy těžké sledovat, především v dešti a mlze, které jsou na vyšších svazích velice časté.

Z keňské strany míří vzhůru po svazích Mt. Elgon nejméně tři cesty vyúsťující na hraně kráteru v různých místech. Kromě nich procházejí další cesty Lesní rezervací a NP Mt. Elgon. Všechny však mají společné jmenovatele:

- v porovnání s ugandskou stranou jsou podstatně strmější, náročnější a nebezpečnější
- místy jsou cesty špatně znatelné díky velmi nízké frekvenci turistů a rychle zarůstají vegetací
- technické zajištění a vybavení tábořišť je skromnější
- najdete zde opravdovou divočinu téměř bez přítomnosti dalších turistů
- poplatky za vstup jsou výrazně nižší než v Ugandě

Mt. Elgon je bezesporu hora, která patří k africkým trekařským rájům. Leží daleko od civilizace, obsahuje rozlehlé lesní porosty a několik vegetačních pásem, ve vrcholových partiích pak i skalní masivy. Klade vyšší nároky na fyzickou kondici a odolnost proti chladu a vlhku. Přesto je, zejména vzhledem ke své výšce, přístupná všem odhodlaným a nadšeným turistům bez speciálního horolezeckého vybavení.

další  

 
Stránky provozuje CK Adventura, admin@adventura.cz
© Adventura 2006